Zorg in naoorlogse woonwijken

biq stadsontwerp

Maatwerk voor zorg veronderstelt een wederzijdse afhankelijkheid tussen wonen en zorg binnen de stad. De bestaande gebouwenvoorraad is daarbij een onvermijdelijk gegeven, maar is daar niet goed op ingericht.
In dit onderzoek is gekeken naar de kansen van de beschikbare woningvoorraad voor zorgbehoevenden en die van bestaande zorggebouwen in naoorlogse wijken.
Het biedt een strategie waarin het wonen centraal staat en gaat uit van kleine, slagvaardige coalities tussen woningbeheerders en zorgaanbieders. Daarbij zijn langetermijnscenario’s bedacht waarin lichte en snel uitvoerbare interventies passen. Deze interventies zijn in de tijd uit te breiden met vervolgstappen die de ontwikkeling van vastgoed en wijk bijsturen. In het onderzoek staat de ontwerpopgave voor zorgconcepten centraal als een architectonische opgave. De architectonische kwaliteit van zorggebouwen is opgevat als een van de peilers van duurzaam vastgoedbeheer.
In het complex galerijwoningen 6-Hoog in IJsselmonde blijkt ondanks de beperkte flexibiliteit toch voldoende kwaliteit aanwezig te zijn om deze geschikt te maken voor specifieke vormen van woon- zorgconcepten voor bijvoorbeeld oudere migranten en zelfstandig wonenden met een lichamelijke beperking. Hierbij wordt zorg op maat aan huis geleverd. De zorg normaliseert zich binnen de bestaande woningvoorraad.
Bij het bestaande verzorgingstehuis Meerweide is onderzocht hoe deze sterker vanuit het wonen kan worden benaderd. Op basis van een ontwikkelingsvisie voor een ensemble van zorggebouwen zijn voorstellen gedaan voor een geleidelijke vernieuwing van het vastgoed.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
biq stadsontwerp

Datum ontwerp:
2009

credits en contact

biq stadsontwerp bv

In samenwerking met Woonbron Rotterdam (casus 6-Hoog) en Stromen op Maat Groep, Rotterdam (casus Meerweide).
Met financiele ondersteuning van Stimuleringsfonds voor Architectuur, Rotterdam, Woonbron en Stromen op Maat.

contact:

biq stadsontwerp

Bartel Wiltonkade 161
3029 CN  Rotterdam
010 414 7585 
info@biqstad.nl

www.biqstad.nl