Ruimte voor stadslandbouw

Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek

Sinds 2007 is Eetbaar Rotterdam actief als expertisegroep om stadslandbouw in Rotterdam te stimuleren en initiëren, uit de overtuiging dat landbouw veel kan betekenen voor een stad. Het verrijkt de beleving, stimuleert de lokale economie en biedt kansen voor kleine bedrijvigheid. Productief groen creëert biodiversiteit en een prettig leefklimaat voor mens en dier. Het sluiten van lokale kringlopen bespaart op transport en grondstoffen, beperkt afvalstromen en vermindert wateroverlast.
Dit onderzoek verkent de rol van stadslandbouw bij het maken van een duurzame stad, toegespitst op de stad Rotterdam. Het onderzoekt groene ruimte als een actief onderdeel van de stad in ruimtelijk, sociaal-cultureel en milieutechnisch opzicht. ‘Ruimte voor stadslandbouw’ kan zo de basis vormen voor ander beheer en beleid. Via ons voedsel is de mens verbonden met de natuur. Landbouw als culturele uiting biedt een kans om een andere relatie met die natuur aan te gaan en haar een vanzelfsprekende plek in de stad te geven.
In het onderzoek is de visie van Eetbaar Rotterdam door Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek uitgewerkt tot een kansenkaart voor Rotterdam en een aantal voorbeelduitwerkingen die laten zien hoe die kansen benut kunnen worden. De zo ontwikkelde benadering biedt de mogelijkheid deze aanpak breder toe te passen en te vertalen naar andere steden.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek

Datum ontwerp:
2011

credits en contact

Team: Bas de Groot (ER, UIT JE EIGEN STAD), Nicole Hoven (Rotterdamse Oogst), Jos de Krieger (ER, 2012Architecten), Césare Peeren (ER, 2012Architecten), Dr. Jan Willem van der Schans (ER, LEI/RSO-WUR), Paul de Graaf (ER/ Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek)
Wetenschappelijke klankbordgroep: Dr.ir. A. van Timmeren (TUD - Faculteit Bouwkunde, Green Building Innovation, Climate Design & Product Development), Prof. dr. A.J.J. van der Valk (WUR - Land Use Planning), Prof.dr.ir. J.S.C. Wiskerke (WUR - Rurale Sociologie)

Meer info over het project – met links naar het gehele rapport, de samenvatting van het bijbehorende symposium dat 5 december 2011 plaatsvond en Eetbaar Rotterdam.

Contact::
Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek
Aelbrechtskade 10-a
3022 HK Rotterdam
010 4771282
info@pauldegraaf.eu
www.pauldegraaf.eu

Financiële ondersteuning
Stimuleringsfonds voor Architectuur