Levendig en levensvatbaar

Erik van Beekum

Het Lijnbaankwartier is de meeste centrale en ook de meest problematische schakel in de Rotterdamse ambities voor een hoogstedelijke binnenstad. De sterk bindende opzet van het gebied als modernistisch winkelcentrum staat op gespannen voet met de beoogde variatie, dichtheid en functionele flexibiliteit. De harde grenzen van het gebied maken het centrum onnodig gefragmenteerd.
In dit afstudeerproject wordt een strategie gepresenteerd voor een vitaler, meer bewoond en verbonden stadshart voor Rotterdam, door bestaande plannen, waaronder het nieuwe centraal station en de ‘Tweede Koopgoot’, te koppelen aan een holistische visie op het Lijnbaankwartier.
Vanwege zowel de historische betekenis als de versplinterde eigendomssituatie van het Lijnbaangebied wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit de bestaande ruimtelijke opzet. De Lijnbaanflats en –winkels blijven behouden, en de fasering is zodanig dat het winkelgebied tijdens de transformatie kan blijven functioneren.
Aan drie zijdes van het gebied (Kruisplein, Stadhuisplein, Binnenwegplein) vindt vergaande verdichting en functiemenging plaats, in combinatie met sterke bereikbaarheid en overbruggingen naar de omliggende delen van het centrum. Zo wordt de Lijnbaan zelf opgespannen tussen ‘nodes’ die het gebied ook na sluitingstijd van de winkels in beweging houden. Het aantal woningen en nachtelijke functies in het gebied wordt verdubbeld en meer gebalanceerd gespreid. Daarnaast wordt met een aantal simpele regels voor de laagbouw de omstandigheden voor levendigheid op straatniveau gemaximaliseerd; Het streven naar sterk gedefinieerde, tot gebruik uitnodigende straten en openbare ruimtes loopt als rode draad door het project.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Erik van Beekum

Datum ontwerp:
2009

credits en contact

Afstudeerproject Erik van Beekum, TU Delft, richting Urbanism, 2009

Afstudeercommissie:
Mentoren: Maurice Harteveld (Urban Design), Diego Sepulveda (Planning & Strategy), Leo van den Burg (Urban Compositions)

Contact:

erik van beekum
erikvanbeekum@gmail.com