Het decentrale ziekenhuis, Katalysator in stedelijke vernieuwing

De Nijl Architecten ism TU Delft, IHAAU en CEANconsulting

In een serie kaarten is de spreiding van zorgvoorzieningen in Rotterdam Zuid in beeld gebracht. Diagrammen geven inzicht in het draagvlak in aantal inwoners per voorziening. Daarbij is niet alleen naar de huidige situatie gekeken, maar ook naar het beleid. Op grond van deze analyse is in de ontwerpstudie gekozen voor een combinatie van zorgvoorzieningen op verschillende schaalniveaus, zoals een Centrum voor jeugd en Gezin, een gezondheidscentrum en een vrouw- en kindkliniek. Naast een nieuwe koppeling van zorgvoorzieningen is er gekozen voor een koppeling aan onderwijs en commerciële voorzieningen. Dit levert een gelaagd programma op, waarin verschillende componenten elkaar versterken en betekenis geven aan de plek waar dit programma is gelokaliseerd. Het brede programma en de verschillende gebruikersgroepen bieden mogelijkheden voor het ontstaan van nieuw publiek domein.

Het ontwerpvoorstel is gesitueerd op de kop van de Riederbuurt. Deze locatie die grenst aan het spoor en aan de Laan op Zuid is lang een ‘achterkant’ van de stad geweest. De locatie is nu vrijwel onbebouwd op de grote Essalam moskee na.
Het ontwerp bestaat uit een langgerekte bebouwing langs het viaduct van de Laan op Zuid. De grote schaal van het gebouw biedt een ruimtelijk kader voor de moskee en begrenst een grote openbare ruimte, elk deel met een eigen entree aan het plein. De opdeling van de bebouwing in kleinere bouwdelen geeft de bebouwing schaal en levert herkenbare adressen aan het plein op. Aan de Putselaan liggen commerciële voorzieningen: hotel, badhuis en sportschool. Aan het plein liggen zorgvoorzieningen: vrouw- en kindkliniek, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het gezondheidscentrum en de opleidingen. De publieke ruimte van het plein werkt dus als verdeler. De relatie tussen de voorzieningen en de stad is voor de gebruiker heel direct en laagdrempelig. De moskee fungeert in deze compositie als accent en markeert de plek in de stad.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
De Nijl Architecten ism TU Delft, IHAAU en CEANconsulting

Datum ontwerp:
2008

credits en contact

team:
TU Delft, afdeling Architectuur: Leen van Duin, Esther Gramsbergen, het Institute for History of Architecture, Art and Urbanism (IHAAU), Cor Wagenaar; De Nijl Architecten: Endry van Velzen, Henk Engel, Olivier van der Bogt; CEANconsulting: Colette Niemeijer

contact:
De Nijl Architecten

Groothandelsgebouw
Weena 723 / Rotterdam
[ingang C / 8e verdieping]
3001 GB Rotterdam
010 282 9930
mail@denijl.nl

www.denijl.nl