Havenpark – De Groene Route

Schouten Architecten

Dit plan biedt een oplossing voor de herbestemming van de Rotterdamse Vuilverbranding in Rotterdam Zuid. Het terrein kan een sleutelpositie vervullen in de ontwikkeling van Charlois en het beeld van Rotterdam Zuid.
Er bestaat een hardnekkig en diepgeworteld gevoel van verschil in klasse tussen Rotterdam Noord en Zuid. Dit plan tracht deze emotie aan het licht te brengen en probeert een nieuwe manier van kijken te introduceren.
Het gebied wordt een pendant van het Euromastpark aan de overkant van de Maas. Het nieuw te ontwikkelen Havenpark, is de missende schakel in een aaneenschakeling van groene ruimtes, een groene route van Rotterdam Noord naar Rotterdam Zuid. Door de stad heen, van noord naar zuid en andersom ontstaat daardoor een betekenisvol geheel.
Afgezien van het Zuiderpark, is er meer noordelijk op Zuid weinig groen van betekenis te vinden. De waterkant is merendeel hard en industrieel. Het nieuwe Havenpark brengt een betere balans in de verdeling van groene ruimtes in Rotterdam als geheel.

Samen met revitalisatie van en verbinding met het Charloise Hoofd en het Karel de Stouteplein kan het AVR terrein zich ontwikkelen tot een duidelijke plek, een heldere groene entiteit. De waarde hiervan blijft niet beperkt tot het terrein zelf, maar zal ook waarde toevoegen aan het omliggende woongebied en onze kijk op Rotterdam Zuid veranderen. Als de tijd daar is, kan de Maashavenkade, als tegenhanger van het park, zich verder ontwikkelen tot woon- en werkstrip met monumentale restanten uit het industriële verleden.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Schouten Architecten

Datum ontwerp:
2011

credits en contact

idee en uitwerking:
Schouten Architecten
Coolhaven 148a
3024 AL Rotterdam
010 226 6356
06 4128 4689
info@schoutenarchitecten.nl
www.schoutenarchitecten.nl

Het idee en de videoinstallatie zijn gemaakt naar aanleiding van een gewonnen ideeenprijsvraag over de herbestemming van het terrein van de Rotterdamse Vuilverbranding.

organisatoren:
Galerie Hommes en Deelgemeente Charlois.

videoinstallatie:
Jan Dirk Schouten: idee, scenario en regie
Floris van der Lee: camera
Ruben Broekhuis: camera assistentie
Reinier van Brummelen: editing en nabewerking
Laurend Fluttert: assistentie editing en nabewerking