Eiland IJsselmonde. Nieuwe vormen voor oude dijken

LOLA landscape architects i.s.m. Wageningen Universiteit - Alterra

Het landschap van het ‘onzichtbare’ eiland IJsselmonde verstedelijkt in snel tempo. In 2020 zal de commerciële landbouw plaats gemaakt hebben voor een landschapspark. Het karakteristieke dijkennetwerk lijkt in deze verstedelijking het onderspit te delven. Willen we de dijken bewaren voor de toekomst, dan moeten we op zoek naar ruimtelijke mogelijkheden voor de dijken van eiland IJsselmonde. De centrale vraag in het onderzoek is: ‘Wat kunnen de dijken op IJsselmonde betekenen voor de leefkwaliteit van het eiland?’
Eiland IJsselmonde wordt langs drie thema’s in kaart gebracht: waterwerken, netwerken en bouwwerken. Door deze thema’s heen worden de rol en betekenis van de dijken op eiland IJsselmonde onderzocht en mogelijkheden voor ontwikkeling verkend.

‘Waterwerken’ onderzoekt de waterhuishouding van het eiland en verkent de rol van het dijkensysteem in de wateropgave van de toekomst. ‘Netwerken’ verkent de dijken als verbindingen voor recreatie en ecologie. ‘Bouwwerken’ onderzoekt de bewoning van eiland IJsselmonde: zowel de cultuurhistorische betekenis als een mogelijk nieuwe toekomst voor de dijk als woonwerkmilieu.

In het ontwerpend onderzoek dat hierop volgt komen deze onderzoekslagen samen; de aanbevelingen vormen het vertrekpunt voor het ontwerpen. Ieder ontwerp adresseert elk van de drie onderzoeksthema’s en integreert deze in één nieuwe landschappelijke ingreep op een specifieke locatie.

Daarmee is het meer dan een inventarisatie alleen: het is ook een analyse van kansen, bedreigingen en mogelijkheden, en biedt doelgerichte oplossingen voor drie bestaande omgevingen op het eiland.

Regio

Opdracht

Thema

Ontwerper:
LOLA landscape architects i.s.m. Wageningen Universiteit - Alterra

Datum ontwerp:
2011

credits en contact

Onderzoek in opdracht van Stimuleringsfonds voor de Architectuur, dS+V Rotterdam, Deelgemeente Charlois. Het onderzoek is uitgevoerd door LOLA landscape architects in samenwerking met Wageningen Universiteit – Alterra

Onderzoeksteam LOLA landscape architects:
Cees van der Veeken
Peter Veenstra
Eric-Jan Pleijster
Maira Bos
Valeria Zamboni
Francesco Garofalo
Marieke de Keijzer

Contact:
LOLA landscape architects
1e Middellandstraat 103
3021 BD Rotterdam
010 414 1368
info@lolaweb.nl
www.lolaweb.nl