Een geleidelijke verknoping, van openheid naar intimiteit

Jasper Spigt

Vierentwintig woningen aan de monumentale Hofplein spoorlijn te Rotterdam zijn op een vernieuwende manier gekoppeld aan het publieke domein. Het is de bedoeling om het private en het publieke domein zodanig met elkaar te verbinden dat er een stimulerende interactie tussen beide ontstaat. Dit zonder dat er sprake is van harde grenzen en zonder dat de synergie ten koste gaat van de intimiteit van de woning of de openbaarheid van de publieke ruimte. Het woningconcept sluit aan bij deze ambitie, het kent in haar ruimtelijke opzet een geleidelijke overgang van openheid naar intimiteit.
Als men zich door de ruimten van de woning beweegt ervaart men de verschillende gradaties van openheid en intimiteit. Openbaar en privé worden niet als elkaars tegenpolen ervaren, het ontwerp brengt ze met elkaar in verbinding.
Het plan zet zich af tegen de ontwerppraktijk die gericht is op het voorkomen van conflicten. De gangbare doctrine leidt in een binnenstedelijke context tot ruimtelijke configuraties zonder onderlinge relatie waarbij publiek en privé zijn gescheiden door scherpe grenzen en waarbij een reeks beschermingsconstructies de wederzijdse verstoring moet voorkomen.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Jasper Spigt

Datum ontwerp:
2009

credits en contact

Afstudeerontwerp aan de faculteit Bouwkunde TU Delft / Architectuur; mentoren: Birgit Jürgenhake, Paul Kuitenbrouwer, Ype Cuperus

contact:
Jasper Spigt
Baarslaan 124
2215 XM Voorhout
06 1538 4773
j.spigt@gmail.com