7Up, Zevenkamp als case-study voor duurzame herstructurering van jaren 70 en 80 wijken

Atelier 7Up

Duurzame (her)ontwikkeling is in de stedenbouw een vanzelfsprekend uitgangspunt geworden. In theorie en praktijk is er echter nog geen eenduidige definitie, noch een benadering van duurzame stedenbouw. In het ontwerpend onderzoek 7Up zijn verschillende benaderingen van duurzame stedenbouw op de locatie Zevenkamp uitgeprobeerd. Voor de wijk zijn drie verschillende benaderingen gekozen: een eco-systeembenadering; een stromenbenadering en het ooghoogteperspectief van de bewoners. Het resultaat is een nieuwe vergelijking van verschillende vormen van duurzame stedenbouw en biedt inzicht in kansrijke combinaties en mogelijke strijdigheden.
De methodiek van ontwerpend onderzoek geeft naast een set ontwerpen voor een duurzaam geherstructureerd Zevenkamp, ook ontwerpoplossingen die veelal generiek zijn voor dit type opgaven. Het onderzoek en de ontwerpresultaten zijn daarom uitgebreid met een vijftigtal ontwerprichtlijnen. Daarmee vormt het een instrument dat locatiespecifiek kan worden toegepast bij het integraal duurzaam (her)ontwikkelen.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Atelier 7Up

Datum ontwerp:
2011

credits en contact

Atelier 7Up: Machiel van Dorst (environmental design TU Delft), Liliane Geerling (BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling), Paul de Graaf (Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek), Jacques Vink (Ruimtelab2), Harmen van der Wal (Krill)

Het project is financieel ondersteund door: het Stimuleringsfonds voor Architectuur, het Rotterdam Climate Initiative

contact:
Ruimtelab2 Jacques Vink
Delftseplein 36V
3013 AA Rotterdam
010 412 7713
06 2427 2884
info@ruimtelab.nl
www.ruimtelab.nl