Harbour Island, 2002

Fascinatie met de mogelijkheid om door krachtige en vernieuwende ingrepen de stedelijke integratie te stimuleren, heeft geleid tot het Harbour Island concept. meer >>>

Kringloopcampus, 2010

Een duurzame transitie van de Merwehaven-Vierhavens meer >>>

Parkstad, 2008

Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk. meer >>>

RDM - terrein, 2009

Het RDM-terrein staat op een keerpunt in zijn geschiedenis, er is een start gemaakt met een nieuwe toekomst. meer >>>

Demping Waalhaven, 2004

Een onderzoek naar mogelijkheden voor landaanwinning in de Waalhaven. Vergezichten en flexibiliteit in het ontwerp maken demping aantrekkelijk en toekomstbestendig. meer >>>

Harbour Park, 2007

Harbour Park organiseert 3600 ha terrein en biedt ze aan voor landschaps- en parkontwikkeling, voor ecologie, recreatie en sport, voor kunst en cultuur, voor evenementen en educatie. meer >>>

Renewable City 2040, 2009

Een strategie waardoor steden net zo veel energie kunnen opwekken als zij verbruiken en op een regionale schaal zelfvoorzienend zijn in de productie van voedsel. meer >>>

Skill Bill, 2009

Een nieuwe gebouw-typologie op de rand van haven en stad als onderdeel van een levendig, centraal park: Charlois Free Zone. meer >>>

Door dicht en dun, 2010

verdunning als strategie voor een gedifferentieerde stad meer >>>

Rotterdam Zuidwest, 2006

Ontwikkelingsvisie ‘vrijhouden & vastleggen’ toont de grote potentie voor de Stadshavens om nieuwe stedelijke functies op te nemen. meer >>>

Stadshavens, 2005

Uniek stedelijk reservaat in industriële archipel - een strategie met variabele stedenbouw op schiereilanden via een mozaïek van combinaties meer >>>

Reconnecting Rotterdam Port, 2011

Ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden om de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven te verbeteren door verbeterd openbaar vervoer. meer >>>

Industriepark CharlOOOs, 2011

Een voorstel om afvalverbrandingsinstallatie van AVR in te zetten in een nieuw te ontwikkelen industriepark langs de Maashaven Zuidzijde. meer >>>

De Multifunctionele Waterkering, 2010

Hoe kan de dijkverzwaring in de stad zo worden vormgegeven dat deze niet alleen veilig is, maar ook ruimtelijke meerwaarde oplevert meer >>>

Het Dijkplateau, een deltalandschap als schakel tussen de stad en de rivier, 2010

Strategie voor een vernieuwde relatie tussen het getijdewater en de steden op de rechter Maasoever meer >>>