7Seasons, 2012

Een buurtstrategie voor de verbetering van biodiversiteit en leefbaarheid, met ontwerpstudies op verschillende schaalniveaus voor de Agniesebuurt en Provenierswijk. meer >>>

Welkom in mijn Bloemhof, 2013

Een horticulturele ontwikkelstrategie voor Bloemhof meer >>>

Harbour Island, 2002

Fascinatie met de mogelijkheid om door krachtige en vernieuwende ingrepen de stedelijke integratie te stimuleren, heeft geleid tot het Harbour Island concept. meer >>>

Kringloopcampus, 2010

Een duurzame transitie van de Merwehaven-Vierhavens meer >>>

Urban Life, 2012

Een groenblauw netwerk als basis voor stedelijke vernieuwing in het zuiden van de Rotterdamse agglomeratie. Natuur wordt een onderdeel van het dagelijks leven in de stad. meer >>>

De Groene Marathon, 2013

De Groene Marathon is een ecologische route van 42 km door Rotterdam en finalist voor het Stadsinitiatief Rotterdam 2013. meer >>>

Deltapoort Blauwbloed, 2008

Een realistische ontwerpvisie op en bijbehorende ontwikkelingsstrategie’ voor de grootstedelijke agglomeratie Rotterdam-Drechtsteden en de Deltapoort. meer >>>

Carnisse Verbonden, 2012

De herpositionering van Carnisse als stedelijk woonmilieu door het ontwerpen van precieze stedenbouwkundige interventies in de publieke ruimte. meer >>>

Open House, 2012

A top-down strategie die een bottom-up transformatie mogelijk maakt. meer >>>

Leven in een algenlandschap, 2011

Door in onbruik geraakte landschappen in te zetten als productielandschappen voor biomassa kan de Randstad sociale en economische verbanden verstevigen en een positief effect op klimaatverandering hebben. meer >>>

Groene Stroom, 2010

Oude industriegebieden kunnen geschikte woonlocaties voor gezinnen zijn. Voorstel voor ontginning van deze gebieden tussen stad en platteland. meer >>>

Cement, 2009

Een tweede stadsvernieuwing in Het Oude Westen, een wijk waar je met plezier verblijft, je opgroeit, je (klein) kinderen ziet opgroeien en uiteindelijk kan terugkijken op een leven in een vertrouwde omgeving. meer >>>

Blaakend, 2009

Een plan voor een poreuze stadsboulevard en een fijnmazige structuur van binnenhoven. De kantoorkolossen aan de Westblaak worden getransformeerd tot woon- en werkgebouwen. meer >>>

Renewable City 2040, 2009

Een strategie waardoor steden net zo veel energie kunnen opwekken als zij verbruiken en op een regionale schaal zelfvoorzienend zijn in de productie van voedsel. meer >>>

Door dicht en dun, 2010

verdunning als strategie voor een gedifferentieerde stad meer >>>

Klein & Fijn Rotterdam, 2012

Stedenbouw per kavel; Een voorstel om de bouw van woningen bij te laten dragen aan de structuur van de stad. meer >>>

Rotterdammers maken stad, 2012

Verdichten + Vergroenen = Duurzame Stad meer >>>

Stadskas Rotterdam, 2011

Een voorstel voor een stadskas van op de locatie Pompenburg/Binnenrotte, waar producten op een biologische manier worden verbouwd en verkocht. meer >>>

7Up, Zevenkamp als case-study voor duurzame herstructurering van jaren 70 en 80 wijken, 2011

Ontwerpend onderzoek naar de verschillende mogelijkheden van duurzame (her)ontwikkeling van recente woonwijken. meer >>>

Ruimte voor stadslandbouw, 2011

Een verkenning van de rol van stadslandbouw bij het maken van een duurzame stad, toegespitst op de stad Rotterdam. Met vier voorbeelduitwerkingen. meer >>>

REAP Hart van Zuid, 2009

De REAP (Rotterdamse EnergieAanpak en Planning) methodiek getest in een ontwerpstudie voor het Hart van Zuid meer >>>

Superhub Waalhaven-Zuid, 2007

Ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van efficiënte goederenoverslag met als case study Waalhaven-Zuid meer >>>