Zuidpool, 2012

Ontwerpend onderzoek naar het versterken en verknopen van slimme vervoersinitiatieven in Rotterdam Zuid, in het kader van de IABR: Making City meer >>>

De Groene Marathon, 2013

De Groene Marathon is een ecologische route van 42 km door Rotterdam en finalist voor het Stadsinitiatief Rotterdam 2013. meer >>>

HUB Rotterdam Airport, 2005

Ontwikkeling van Rotterdam The Hague Airport tot een regionaal centrum als poort van de stad. meer >>>

Deltapoort Blauwbloed, 2008

Een realistische ontwerpvisie op en bijbehorende ontwikkelingsstrategie’ voor de grootstedelijke agglomeratie Rotterdam-Drechtsteden en de Deltapoort. meer >>>

Transformatie A20-zone, 2011

De ontwikkeling van de A20 zone en omgeving; een kwaliteitsslag voor een leefbaar Rotterdam noord meer >>>

Home in the City, 2012

Een onderzoek naar en een ontwerp van een publieke ruimte waarin de wisselwerking tussen mobiele technologieën en de fysieke ruimte centraal staat. meer >>>

Rotterdams Perifere Landschapsmonumentenroute, 2012

Een fietsroute langs vergeten, vervallen en soms zelfs obscure landschappen en wijken in de rand van Rotterdam. Achter deze plekken schuilt vaak een waardevolle geschiedenis. meer >>>

Leven in een algenlandschap, 2011

Door in onbruik geraakte landschappen in te zetten als productielandschappen voor biomassa kan de Randstad sociale en economische verbanden verstevigen en een positief effect op klimaatverandering hebben. meer >>>

Harbour Park, 2007

Harbour Park organiseert 3600 ha terrein en biedt ze aan voor landschaps- en parkontwikkeling, voor ecologie, recreatie en sport, voor kunst en cultuur, voor evenementen en educatie. meer >>>

Renewable City 2040, 2009

Een strategie waardoor steden net zo veel energie kunnen opwekken als zij verbruiken en op een regionale schaal zelfvoorzienend zijn in de productie van voedsel. meer >>>

Door dicht en dun, 2010

verdunning als strategie voor een gedifferentieerde stad meer >>>

Rotterdam Zuidwest, 2006

Ontwikkelingsvisie ‘vrijhouden & vastleggen’ toont de grote potentie voor de Stadshavens om nieuwe stedelijke functies op te nemen. meer >>>

Rotterdammers maken stad, 2012

Verdichten + Vergroenen = Duurzame Stad meer >>>

Reconnecting Rotterdam Port, 2011

Ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden om de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven te verbeteren door verbeterd openbaar vervoer. meer >>>

Maaspad IJsselmonde, 2011

Geleidelijke ontwikkeling van de stad gericht op het water meer >>>

Het Dijkplateau, een deltalandschap als schakel tussen de stad en de rivier, 2010

Strategie voor een vernieuwde relatie tussen het getijdewater en de steden op de rechter Maasoever meer >>>

Leren van Zwitserland, 2011

Hoe komt het dat er in Zwitserland zo weinig files staan en wat Nederland daarvan zou kunnen leren? meer >>>