WaterModerator, 2011

‘Het Water Moderator’ concept gebruikt de dynamiek van het water als aanleiding voor nieuwe bijzondere openbare ruimtes. meer >>>

Harbour Island, 2002

Fascinatie met de mogelijkheid om door krachtige en vernieuwende ingrepen de stedelijke integratie te stimuleren, heeft geleid tot het Harbour Island concept. meer >>>

Zuidpool, 2012

Ontwerpend onderzoek naar het versterken en verknopen van slimme vervoersinitiatieven in Rotterdam Zuid, in het kader van de IABR: Making City meer >>>

Parkstad, 2008

Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk. meer >>>

De Groene Marathon, 2013

De Groene Marathon is een ecologische route van 42 km door Rotterdam en finalist voor het Stadsinitiatief Rotterdam 2013. meer >>>

Stadionpark, 2008

Het nieuwe stadion van Feyenoord maakt deel uit van een ambitieuze gebiedsontwikkeling ‘op Zuid’. De sterke onderdelen ervan zijn ook afzonderlijk uit te voeren. meer >>>

Het decentrale ziekenhuis, Katalysator in stedelijke vernieuwing, 2008

Een onderzoek naar de mogelijkheden om het klassieke ziekenhuis te ontleden in kleine, gespecialiseerde eenheden teneinde de potenties van kleinschalige zorgcentra voor stedelijke vernieuwing aan te tonen. meer >>>

De Multifunctionele Waterkering, 2010

Hoe kan de dijkverzwaring in de stad zo worden vormgegeven dat deze niet alleen veilig is, maar ook ruimtelijke meerwaarde oplevert meer >>>

Festivalstad_Rotterdam, 2008

een stadstrategie waarbij vanuit de festivals vorming aan de stad en haar identiteit wordt gegeven meer >>>