Assisted Living, 2010

Ontmoetingsplekken in woonservicegebied Oud Charlois een instrumentarium meer >>>

Welkom in mijn Bloemhof, 2013

Een horticulturele ontwikkelstrategie voor Bloemhof meer >>>

Toolbox Carnisse, 2012

Pandsgewijze renovatie van een oorspronkelijk idee meer >>>

Zuidpool, 2012

Ontwerpend onderzoek naar het versterken en verknopen van slimme vervoersinitiatieven in Rotterdam Zuid, in het kader van de IABR: Making City meer >>>

Urban Life, 2012

Een groenblauw netwerk als basis voor stedelijke vernieuwing in het zuiden van de Rotterdamse agglomeratie. Natuur wordt een onderdeel van het dagelijks leven in de stad. meer >>>

De Groene Marathon, 2013

De Groene Marathon is een ecologische route van 42 km door Rotterdam en finalist voor het Stadsinitiatief Rotterdam 2013. meer >>>

Plantage Zuid, 2008

Een studie naar de invulling van de wateropgave in combinatie met succesvolle stedelijke vernieuwing van Zuidwijk en Lombardijen. meer >>>

Carnisse Verbonden, 2012

De herpositionering van Carnisse als stedelijk woonmilieu door het ontwerpen van precieze stedenbouwkundige interventies in de publieke ruimte. meer >>>

Open House, 2012

A top-down strategie die een bottom-up transformatie mogelijk maakt. meer >>>

De Architectuur van Politiek | De Politiek van Architectuur, 2012

De paradox van de terugtredende overheid midden in de samenleving; een pleidooi en ontwerp voor een bestuurlijke broedplaats voor Rotterdam Zuid. meer >>>

Harmonisch leven in Vreewijk, 2012

Door doelgroepen aan elkaar te koppelen en op zoek te gaan naar gemeenschappelijke behoeftes kan een nieuwe vorm van collectiviteit ontstaan in het tuindorp Vreewijk. meer >>>

Skill Bill, 2009

Een nieuwe gebouw-typologie op de rand van haven en stad als onderdeel van een levendig, centraal park: Charlois Free Zone. meer >>>

The Edge Effect, 2011

Plan voor een brede school in de Tarwewijk in Rotterdam waar de grenzen tussen openbaar en privé, de straat en de school vervagen. meer >>>

Rotterdam groeit naar krimp, 2011

Rotterdam groeit naar krimp combineert twee actuele opgaven in één afstudeerproject: krimp en de multiculturele samenleving in Rotterdam Zuid. meer >>>

Rotterdam Zuidwest, 2006

Ontwikkelingsvisie ‘vrijhouden & vastleggen’ toont de grote potentie voor de Stadshavens om nieuwe stedelijke functies op te nemen. meer >>>

Industriepark CharlOOOs, 2011

Een voorstel om afvalverbrandingsinstallatie van AVR in te zetten in een nieuw te ontwikkelen industriepark langs de Maashaven Zuidzijde. meer >>>

Eiland IJsselmonde. Nieuwe vormen voor oude dijken, 2011

Ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor de dijken op het eiland IJsselmonde en in Rotterdam Zuid . meer >>>

Havenpark – De Groene Route, 2011

Plan voor de herbestemming van de Rotterdamse Vuilverbranding in Rotterdam Zuid en de vorming van een havenpark als schakel tussen Rotterdam Noord en Zuid. meer >>>

BRIK, 2009

Een prijsvraagontwerp voor ‘meer dan een fietsnetwerk’ in Pendrecht. meer >>>

De Multifunctionele Waterkering, 2010

Hoe kan de dijkverzwaring in de stad zo worden vormgegeven dat deze niet alleen veilig is, maar ook ruimtelijke meerwaarde oplevert meer >>>