7Seasons, 2012

Een buurtstrategie voor de verbetering van biodiversiteit en leefbaarheid, met ontwerpstudies op verschillende schaalniveaus voor de Agniesebuurt en Provenierswijk. meer >>>

De Groene Marathon, 2013

De Groene Marathon is een ecologische route van 42 km door Rotterdam en finalist voor het Stadsinitiatief Rotterdam 2013. meer >>>

HUB Rotterdam Airport, 2005

Ontwikkeling van Rotterdam The Hague Airport tot een regionaal centrum als poort van de stad. meer >>>

Nieuwe Markt Rotterdam, 2012

Een eerste verkenning naar toekomstige kwaliteiten van het Pannekoekstraatgebied meer >>>

Green River, 2009

Met Geen River wordt Rotterdam vanaf het centraal station weer met de rivier verbonden middels een groene parkstrip en nieuw stedelijk strand met culturele hub aan de Maas meer >>>

Stadshavens, 2005

Uniek stedelijk reservaat in industriële archipel - een strategie met variabele stedenbouw op schiereilanden via een mozaïek van combinaties meer >>>

Industriepark CharlOOOs, 2011

Een voorstel om afvalverbrandingsinstallatie van AVR in te zetten in een nieuw te ontwikkelen industriepark langs de Maashaven Zuidzijde. meer >>>

Stadskas Rotterdam, 2011

Een voorstel voor een stadskas van op de locatie Pompenburg/Binnenrotte, waar producten op een biologische manier worden verbouwd en verkocht. meer >>>

7Up, Zevenkamp als case-study voor duurzame herstructurering van jaren 70 en 80 wijken, 2011

Ontwerpend onderzoek naar de verschillende mogelijkheden van duurzame (her)ontwikkeling van recente woonwijken. meer >>>

Sportplein Binnenrotte, 2012

Een voorstel voor dubbelgebruik van het Binnenrotteplein: als markt en als verzameling van stedelijke sportactiviteiten. meer >>>

Eiland IJsselmonde. Nieuwe vormen voor oude dijken, 2011

Ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor de dijken op het eiland IJsselmonde en in Rotterdam Zuid . meer >>>

Ruimte voor stadslandbouw, 2011

Een verkenning van de rol van stadslandbouw bij het maken van een duurzame stad, toegespitst op de stad Rotterdam. Met vier voorbeelduitwerkingen. meer >>>

Het decentrale ziekenhuis, Katalysator in stedelijke vernieuwing, 2008

Een onderzoek naar de mogelijkheden om het klassieke ziekenhuis te ontleden in kleine, gespecialiseerde eenheden teneinde de potenties van kleinschalige zorgcentra voor stedelijke vernieuwing aan te tonen. meer >>>

Havenpark – De Groene Route, 2011

Plan voor de herbestemming van de Rotterdamse Vuilverbranding in Rotterdam Zuid en de vorming van een havenpark als schakel tussen Rotterdam Noord en Zuid. meer >>>

Zorg in naoorlogse woonwijken, 2009

Ontwerpend onderzoek naar de accommodatie van moderne zorgconcepten in de naoorlogse gebouwenvoorraad met twee case studies in IJsselmonde. meer >>>

Superhub Waalhaven-Zuid, 2007

Ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van efficiënte goederenoverslag met als case study Waalhaven-Zuid meer >>>

Leren van Zwitserland, 2011

Hoe komt het dat er in Zwitserland zo weinig files staan en wat Nederland daarvan zou kunnen leren? meer >>>