AIR is het architectuurcentrum van Rotterdam. Het daagt uit tot het publieke en professionele gesprek over de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur van Rotterdam en zijn regio.

Code Cultural Governance

AIR hanteert de zogenoemde Code Cultural Governance zoals die is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. Ook heeft h....
lees verder >>>

Raad van Toezicht

AIR is een onafhankelijke culturele instelling. AIR wordt ten dele gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam, maar weet daarnaast ook veel (particulie....
lees verder >>>

Team AIR

AIR is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen organisatie met zes teamleden. Alle medewerkers houden van Rotterdam, zijn er woonachtig en hebben vee....
lees verder >>>

Contact

AIR is gehuisvest in het gebouw de Witte Keizer aan de Vissersdijk 245, 3011 GW Rotterdam.
lees verder >>>