AIR daagt uit tot het publieke gesprek en debat over de ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam en zijn omgeving. Het organiseert activiteitenprogramma's en communiceert op zijn website over architectuurevenementen in de stad.

Expertmeetings

Sommige onderwerpen kunnen beter in betrekkelijk kleine kring worden verkend en besproken. Dat kan zijn omdat de gespreksdeelnemers nog zoeken naar de juiste woorden en argumenten, of omdat het onderwerp nog niet voldoende is uitgewerkt om met een groot publiek te delen. Om die reden programmeert AIR expertmeetings over Rotterdamse (actuele) kwesties. Dat doet het in samenwerking met de gemeente Rotterdam en/of andere partijen. Vaak kiest AIR voor de vorm van een working dinner waarin op ontspannen manier met elkaar van gedachten kan worden gewisseld, en aan vernieuwing en innovatie kan worden gewerkt. 

11 november 2015

Informatiebijeenkomst Beroeps Ervaringsperiode

Dit jaar start de beroepservaringperiode. Op uitnodiging van Bureau Architectenregister delen Henk Döll, Masha Onderwater & Koen de Boo hun ervaring lees verder >>>

18 september 2015

Stadlabs Onderweg Naar SMC15

Met het Stadmakerscongres in het vooruitzicht komen de stadlabs nog een keer samen in verhalenhuis. lees verder >>>

9 december 2015

Innovatiegesprek #02

Experiment en vernieuwing kenmerkt de Rotterdamse architectuur. AIR viert veelbelovende ideeën en organiseert ontmoetingen tussen innovators. lees verder >>>

18 november 2015

Innovatiegesprek #01

Experiment en vernieuwing kenmerkt de Rotterdamse architectuur. AIR viert veelbelovende ideeën en organiseert ontmoetingen tussen innovators. lees verder >>>

20 januari 2016

Innovatiegesprek #03

Experiment en vernieuwing kenmerkt de Rotterdamse architectuur. AIR viert veelbelovende ideeën en organiseert ontmoetingen tussen innovators. lees verder >>>

14 oktober 2015

Architectenplatform Rotterdam #13

Architecten spreken met de wethouder en directie Stadsontwikkeling over concrete opgaven en kansen voor beroepsuitoefening in de Rotterdamse context lees verder >>>

30 juni 2015

Transformatie010

Transformaties van bedrijfsruimte naar woning. lees verder >>>

1 juli 2015

Nesselande onder de loep

Nesselande is Rotterdams grootste VINEX-wijk. AIR organiseert een expertmeeting met betrokkenen van het eerste uur en huidige bewoners. lees verder >>>

15 juni 2015

Uitnodiging: start Stadlab Maritiem District

Op maandag 15 juni van 17.00 - 18.30u vindt de start van Stadlab Maritiem District plaats met alle Stadmakers in dit district. lees verder >>>

11 juni 2015

Open uitnodiging: lezingen Stadlab Gebiedscoöps.

Het Stadlab programma voor 11 en 12 juni biedt allerlei mogelijkheden om in te stappen! Leren van andere Coops, plus een inspirerende lezing. lees verder >>>

21 april 2015

Kick/off #SMC15

Dit jaar vindt de tweede editie van het Stadmakerscongres plaats. Gezamenlijk willen we nu al starten met het programmeren en opladen van dit moment. lees verder >>>

17 februari 2015

Werksessie BoTu

Delfshaven is in transitie. Welke verhalen en beelden zijn ondersteunend en sturend in uitvoeringen, samenwerkingen en nieuw initiatief? lees verder >>>

19 februari 2015

Ontmoet Europese Stadmakers

Stadmakers van zeven bijzondere Europese projecten ontmoeten in ZoHo: een mooie kans voor Rotterdamse Stadmakers om kennis te maken en te delen. lees verder >>>

20 februari 2015

De Vinexmensen

De Vinexmensen wil weten hoe de Vinexwijken er, 25 jaar na het verschijnen van de Vierde Nota Extra, voor staan, maar kijkt ook vooruit. lees verder >>>

26 februari 2015

Inspiring Cities Film: Zürich

In twee korte films staat de wereldstad Zurich centraal, de 1e gaat over de historische ontwikkeling en de 2e over de ontwikkeling van Zurich West. lees verder >>>

3 maart 2015

Bouwen aan cultuurhistorie

Hoe kan de Rotterdamse politiek voorwaarden scheppen voor behoud én vernieuwing van het gebouwde erfgoed? AIR programmeert een expertmeeting. lees verder >>>

12 november 2014

Nieuwe gastvrije ruimte: Fiets[en]010

AIR gaat op zoek naar nieuwe gastvrije ruimte voor de Rotterdamse fietser. Wat beteken trends en innovaties voor de Rotterdamse praktijk? lees verder >>>

13 oktober 2014

Nieuwe gastvrije ruimte:Wijhavenkade

AIR zoekt samen met betrokkenen naar handelingsperspectief voor het maken van nieuwe gastvrije en levendige ruimte op en aan de Wijnhaven lees verder >>>

29 september 2014

Erasmus
in de stad

Vanuit het pas geopende Erasmus University College een gesprek over het bouwen van verbindingen tussen Rotterdamse bouwprojecten en stadsidentiteit. lees verder >>>

30 juni 2014

Markthal
gebouw maakt stad

Winy Maas (MVRDV) en Hans Schroder (Provast) met de Van der Leeuwkring in gesprek over opdrachtgeverschap van de Markthal als publiek stadsgebouw. lees verder >>>

18 juni 2014

Architect Aan Zet
Rotterdam

Zijn architecten de meest gekwalificeerde partij om de verantwoordelijkheid voor toetsing op de geldende regelgeving van de gemeente over te nemen? lees verder >>>

21 mei 2014

Leer beter aanbesteden

Het Rotterdams protocol ontwerperselecties staat centraal in de eerste leergang aanbesteden van Architectuur Lokaal ism AIR en gemeente Rotterdam lees verder >>>

14 april 2014

Condities voor innovatiemilieus

Gebouwen als stad en de stad als een gebouw: vanuit De Rotterdam zoeken we naar optimale ruimtelijke condities voor innovatie en economische dynamiek. lees verder >>>

14 maart 2014

Architectenplatform Rotterdam #10

Rotterdam CS wordt op 13 maart officieel geopend. Het platform bespreekt het (bouw)proces, samenwerken in TEAM CS, wat heeft het de stad geleerd? lees verder >>>

4 december 2013

Architectenplatform Rotterdam #9

Architecten, die werken in Rotterdam, bespreken met wethouder Karakus en Astrid Sanson, de opgaven en architectuur programma's van Rotterdam lees verder >>>

14 november 2013

Ontwerpkracht Charlois

Samen met de Veldacademie en deelgemeente gaan we in gesprek over goede voorwaarden voor slimme ontwerpinterventies. Aan welke kennis is behoefte? lees verder >>>

1 oktober 2013

Architectenplatform Rotterdam #8

Wat zijn de kansen en belemmering van werken met BIM? Het platform gaat in gesprek met Ronald Zandbergen en Johan Vermeer van Stadsontwikkeling lees verder >>>

3 juli 2013

PLUG'n'PLAY presentatie, reviews

Drie locaties, negen ontwerpers: overtuigt architectuur als inzet? Eindpresentatie met reviews door Kristiaan Borret, Joost Kuhne, Harm Tilman. lees verder >>>

Architectenplatform Rotterdam #7

De 7e bijeenkomst van het Architectenplatform Rotterdam vond maandag 10 juni plaats bij MVRDV lees verder >>>

10 juni 2013

Van der Leeuwkring: De stad als brein

Publieke waarden door private praktijken: wat betekent dat voor het speelveld en de spelers? Verkenning van het veld met Zef Hemel (dRO A'dam). lees verder >>>

10 juni 2013

Architectenplatform Rotterdam

Het Architectenplatform Rotterdam komt voor de 7e keer bijeen. Op de agenda staan Ruimtelijke Kwaliteit, Ondernemerschap en Rotterdam Zuid . lees verder >>>

Verslag Architectenplatform Rotterdam

Tijdens de zesde bijeenkomst van het Architectenplatform Rotterdam bleek behoefte aan meer transparantie over het platform. Lees hierbij het verslag. lees verder >>>

8 maart 2013

Architectenplatform

Het Architectenplatform Rotterdam komt vier keer per jaar bijeen op uitnodiging van wethouder Hamit Karakus. lees verder >>>

28 januari 2013

Wandschappen

Wandschappen kreeg op maandag 26 november de Van der Leeuwprijs 2012 toegekend. De prijs viert het ondernemerschap met meerwaarde voor de stad. lees verder >>>

Architectenplatform #4

Het Architectenplatform Rotterdam komt 4 keer per jaar bijeen. lees verder >>>

Academy #3: Rond de Rijnhaven

Met de komst van de brug is het rondje gesloten. De actuele markt maakt echter ook dat de plannen rond de Rijnhaven in een ander licht zijn gekomen. lees verder >>>

Academy #2: Erasmus University College

Hoe is de komst van het Erasmus University College maximaal te benutten als hefboom voor de ontwikkeling van het Laurenskwartier? lees verder >>>

Ontwikkelkansen verdichtingsstrategie voor de binnenstad

De stad is nooit af, en dat geldt in Rotterdam in sterke mate voor de binnenstad. Vernieuwingen en veranderingen in de binnenstad worden kritisch bezien en besproken door de vakgemeenschap van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten in de stad. lees verder >>>

ArchitectenPlatform #3

Op initiatief van wethouder Hamith Karakus is het ArchitectenPlatform Rotterdam opgericht. lees verder >>>

Academy #1: HAKA als prototype

Het gebouw belichaamt wat het Merwe-Vierhavengebied op termijn in het groot moet worden en is daarmee proefmodel voor gebiedsontwikkeling 3.0. lees verder >>>

Architectenplatform #2

Het ArchitectenPlatform Rotterdam komt voor de tweede maal dit jaar bijeen. lees verder >>>

De nieuwe buitenruimte van de binnenstad van Rotterdam

Het College van B&W wil van Rotterdam een aantrekkelijker woon- en werkstad maken voor de huidige en toekomstige generaties. De basis voor de nieuwe aanpak van de buitenruimte werd gelegd door de Deense landschapsarchitect Jan Gehl. lees verder >>>

Architectenplatform #1

Dit platform maakt het mogelijk voor de vakgemeenschap en de gemeente Rotterdam om zaken te bespreken die spelen tijdens het maakproces van de stad. lees verder >>>

Kinderen maken de stad

Het College van B&W wil van Rotterdam een aantrekkelijker woon‐ en werkstad maken voor de huidige en toekomstige generaties. lees verder >>>

Verstedelijking Lijnbaankwartier

Wat is de publieke kwaliteit van de collage van plannen, en welk ondernemerschap draagt het gewenste beeld van stedelijkheid? lees verder >>>

Stadsparken Rotterdam

Hoe dragen private interventies bij aan een aaneengesloten structuur van goed ontsloten stadsparken? lees verder >>>

Binnenstad Duurzaam

De stad is nooit af, en dat geldt in Rotterdam in sterke mate voor de binnenstad. Vernieuwingen en veranderingen in de binnenstad worden kritisch bezien en besproken door de vakgemeenschap van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten in de stad. lees verder >>>

Strategische stedenbouw

Als laatste bijeenkomst dit jaar is weer een zeer Rotterdamse plek geprogrammeerd: het in ontwikkeling zijnde CS-kwartier. lees verder >>>

Dag van der Leeuw 2010

Met de Dag van der Leeuw viert de Van der Leeuwkring de betekenis van privaat initiatief voor de publieke ruimte in Rotterdam. lees verder >>>

پنل اس ام اس

دانلود فیلم

خرید vpn