AIR daagt uit tot het publieke gesprek en debat over de ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam en zijn omgeving. Het organiseert activiteitenprogramma's en communiceert op zijn website over architectuurevenementen in de stad.

Expertmeetings

Sommige onderwerpen kunnen beter in betrekkelijk kleine kring worden verkend en besproken. Dat kan zijn omdat de gespreksdeelnemers nog zoeken naar de juiste woorden en argumenten, of omdat het onderwerp nog niet voldoende is uitgewerkt om met een groot publiek te delen. Om die reden programmeert AIR expertmeetings over Rotterdamse (actuele) kwesties. Dat doet het in samenwerking met de gemeente Rotterdam en/of andere partijen. Vaak kiest AIR voor de vorm van een working dinner waarin op ontspannen manier met elkaar van gedachten kan worden gewisseld, en aan vernieuwing en innovatie kan worden gewerkt. 

8 maart 2013

Architectenplatform

Het Architectenplatform Rotterdam komt vier keer per jaar bijeen op uitnodiging van wethouder Hamit Karakus en heeft tot doel een open gedachtewisseling tot stand te brengen tussen de gemeente en de architectengemeenschap over de actuele ruimtelijke opgaven –locatiegericht en beleidsgericht - voor Rotterdam en de wijzen waarop door de beroepsgroep daaraan constructief kan worden bijgedragen.

De deelnemers aan het Architectenplatform vormen een afspiegeling van in Rotterdam werkzame bureaus. Het Platform is verkennend, agenderend, stimulerend en verbindend, opdat actoren in het veld uitwerking en uitvoering op zich nemen: (collega-) architecten, diensten, opdrachtgevers, organisatie.

 

Dit is een besloten bijeenkomst.

Share Share on twitter Share on Facebook Email

پنل اس ام اس

دانلود فیلم

خرید vpn